BEZPIECZEŃSTWO I SZKOLENIA

Audytujemy:

 

- kompleksowe systemy sterowania w budynkach i integracji

danych (BMS, SMS, PSIM)

 

- urządzenia i systemy telekomunikacyjne

 

- systemy nadzoru i ochrony obiektów

 

- bezpieczeństwo systemów informatycznych

 

- zarządzanie bezpieczeństwem danych

 

- przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych

 

- przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych

 

BEZPIECZEŃSTWO I SZKOLENIA

 

Prowadzimy audyty bezpieczeństwa.Wdrażamy rozwiązania zwiekszające bezpieczeństwo oraz integrujące informacje o zagrożeniach. Prowadzimy szkolenia indywidualne oraz dla firm z zakresu bezpieczeństwa.

 

Świadczymy usługi w zakresie audytu bezpieczeństwa informacji opierając się na własnym doświadczeniu i znajomości szczegółowych przepisów w tej dziedzinie.

 

W wyniku audytu osiągamy takie efekty jak: wskazanie i określenie sposobu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie bezpieczeństwa oraz zaprojektowanie określonych usprawnień wpływających na dalszą pracę.

 

Wykazujemy zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne zagrożenia występujące w organizacji, oceniamy występujące ryzyko i motywujemy do jego eliminowania.

NTS POLSKA S A, ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 02-496 Warszawa, KRS 0000408753, REGON 145975924, NIP 9512353864

Kapitał zakładowy Spółki: 100 000 zł w całości wpłacony

Konto bankowe BZWBK: 28 1090 1753 0000 0001 1741 6537