INNOWACJE

INNOWACJE

 

Prowadzimy prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu nowych technologii.

Posiadamy własną platformę testową dla systemów bezpieczeństwa.

Wdrażamy rozwiązania "VideoChallenge" dla sportu i biznesu.

 

 

NTS POLSKA S A, ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 02-496 Warszawa, KRS 0000408753, REGON 145975924, NIP 9512353864

Kapitał zakładowy Spółki: 100 000 zł w całości wpłacony

Konto bankowe BZWBK: 28 1090 1753 0000 0001 1741 6537